SENDİKALAR KANUNU (İLGİLİ MADDELER)

İşe alınan ve ayrılan işçilerin bildirilmesi:

Madde 62 - (Değişik:4/4/1995 - 4101/13 md.) İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bildirmek zorundadır.

Ceza hükümleri:

Madde 59 - 1.(Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) ...... 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezası hükmedilir.

 

 

 

 

Copyright © 2007 İzmir Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır | Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi | Designed by Best Group